Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


start

Vælg familie

[[familien.nielsen|Efterslægten efter Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine Pedersen]] Efterkommere af Jens og Maren Kirstine Nielsen –> Den største nulevende danske familie i 1958 havde rødder som bønder på vestegnen


Familien efter Christensen


[[fam.delcomyn.nielsen|Familien efter Christian Anton Carl Nielsen og Ane Margrethe Petersen]] Familien efter Christian Anton Carl Nielsen og Ane Margrethe Petersen –> Kildebrønde husmandsfamilie fra dengang man fik mange børn til medhjælp og alderdoms forsørgelse.


fam.Delcomyn Hansen –> Belgierne i danmark kom hertil under Frederik 4. efter reformationen, men Hansen'erne var bønder fra Ballerup egnen


fam.Pickardt –> Kommer Pickardt fra frankrig i en tid hvor det var fint at tale fransk i danmark, eller er de bare tyskere der har søgt lykke i Danmark


Persondata i slægtsforskning

Man må offentliggøre personers ikke-følsomme personoplysninger, som tidligere praksis ifgl. Datatilsynet. Slægtsforskere må gerne offentliggøre almindelige data såsom navn, fødselsdato, vielsesdato, ægtefælle og nærmeste familie uden forudgående samtykke fra nulevende og selvfølgelig også for afdøde personer.

Hidtil har det være sådan, at opbevaring og elektronisk behandling af personoplysninger til eget brug (privat brug) ikke har været omfattet af persondataloven. Det bliver der ikke lavet om på. Så hvis din slægtsforskning har karakter af, at du gemmer data i dit eget slægtsforskningsprogram og ikke deler det med nogen, kan du registrere, hvad du vil.

Det samme gælder ifølge Datatilsynet, hvis du blot deler dine data med nærmeste familie. Og nej, der findes desværre ikke nogen klar definition af, hvad ”nærmeste familie” er.

Kilde: Danske Slægtsforskere

Offentliggørelse på Internettet

Udtaleser fra Datatilsynet: „Det var Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ufølsomme oplysninger såsom navne, fødsels- og dødsår kan offentliggøres på Internettet i medfør af lovens § 6, stk. 1, nr. 7, uden samtykke. Derudover gjorde Datatilsynet opmærksom på, at personer, som slægtforskeren behandler oplysninger om, herunder offentliggør, har indsigelsesret efter persondatalovens § 35, således at oplysningerne skal slettes, hvis den registrerede fremfører vigtige grunde hertil.“

Kilde: Datetilsynet

start.txt · Sidst ændret: 2024/01/03 18:40 af pwadmin