Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


fam.delcomyn

Familien efter Carla og Martin og familie mellemnavnet Delcomyn

Hugounotterne kom til Danmark som bl.a. våbensmede på kongens bud, men de fleste kom til Fredericia efter Kongens (Frederik d. 4) tilbud og løfter om privilegier virkede efter deres hensigt. I Maj 1720 ankom de første 15 reformerte familier (84 personer) til Fredericia, og flere kom til de følgende år. I 1721 var der i alt 61 familier (224 personer) og endnu 18 familier var på vej. [Ref: https://fredericiabib.dk/huguenotterne]

Ludvig 14. af Frankrig (1643-1715), som fik kontrol over den franske regering i 1661, genoptog forfølgelserne af protestanterne og indsatte soldater til at gøre livet for huguenotterne så utåleligt, at de kun så én udvej: At flygte ud af landet.

Han ophævede 18. oktober 1685 Nantes-ediktet og udstedte i stedet Fontainebleau-ediktet, som erklærede protestantismen for ulovlig i Frankrig. Det førte til kamisardernes opstand i Cevennerne og igangsatte den store udvandring af huguenotter. 200-500.000 flygtede til lande som England, Holland, Schweiz, Danmark (særligt Fredericia) og Preussen. Den 31. december 1687 sejlede en stor gruppe mod syd til Kap Det Gode Håb i Sydafrika. Andre flygtede til de 13 engelske kolonier i Nordamerika. De første var allerede taget af sted i 1624. Den franske forfølgelse af huguenotterne standsede i 1764, og efter den franske revolution i 1789 blev de igen anerkendt. [REF: Wikipadia https://da.wikipedia.org/wiki/Huguenot]

Vores familie har fortid i og omkring Ballerup og starter i Risby med Carla Frederikke Delcomyn Hansen og Martin Åge Hansen.

Er du en del af familien kan du få adgang til vores fælles nutidige historie på denne hjemmeside og deltage i vores „Fætter/Kusine sammenkomster“ der afholdes hvert andet år.

Er du efterkommer af Carla og Martin

Del dine data og kom med i træet

Du modtager et password pr. mail.

vælg din gren af familien

Du acceptere at dine personlig data bliver delt mellem os i familien, samt en del vil være offentlig tilgængelig iflg. GDPR for slægtsforskning og alm. tilgængelelig person oplysninger.

C D W D C

De Belgisk reformerte

En stor del af de reformerte der kom til Fredericia kom fra de belgiske landskaber Flandern og Hainaut. Familiene fra Flandern var Le Brun, Dubui og Dufresne. Fra Hainaut kom familierne Devantier, Dupont, Feut, Fournaise, Honoré, Le Fevre, Suppli og Vilain. Belgierne var også nært beslægtede med franskreformerte familier omkring Calais.

Belgien var underlagt Spanien da religionskrigene udbrød. De reformerte i de nordlige nederlandske landskaber (Holland) krævede frihed til at praktisere den reformerte lære. Da den spanske guvernør, hertugen af Alba, i 1568 lod den reformerte Wilhelm af Oraniens to venner, greverne Egmont og Horn skyde på Grand' Place i Bruxelles, startede krigen mellem de reformerte og katolikkerne. Hainaut sluttede sig til Spaniolerne og Holland blev allieret med Frankrig og kampene bølgede frem og tilbage på Belgisk jord. I 1659 fik solkongen tildelt dele af Hainaut. Omflakkende hære udplyndrede landområderne og bønderne brandskattedes. Byerne der var beskyttet af bymure, kunne bedre forsvare sig. Da Hinault tilsluttede sig det katolske Spanien, måtte de lade som om de var katolikker. De benyttede i hemmelighed, så længe det var muligt, kirkerne i Nordfrankrig til deres gudstjenester. Det sluttede da kirkerne i Frankrig blev revet ned og de sidste fransk-reformerte flygtede ud af landet og også de reformerte i Flandern og Hinault fulgte efter.o

Navnet Delcomyn stammer fra sammentrækning og kordegnens lydskrift af de'l commune, der på fransk/belgisk betyde „at komme fra et samfund/kommune/område“ og er af kordegnen nok blevet opfattet som et navn, da fransk kundskaberne i 1700 tallet ikke var de bedste i Danmark :)

Slægtstavle Martin og Carla

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 1[1
Martin Aage Hansen
f. 1901]-->A; 2[2
Carla Frederikke Delcomyn Hansen født Nielsen
f. 1905]-->A; A-->11[11-John Delcomyn Hansen
f. 1926]; A-->12[12-Jens Christian Delcomyn Hansen
f. 1927]; A-->13[13-Helge Delcomyn Hansen
f. 1930]; A-->14[14-Ane Marie Delcomyn Holst født Hansen
f. 1934]; A-->15[15-Ketty Margrethe Delcomyn født Hansen
f. 1937]; A-->16[16-Aage Delcomyn Hansen
f. 1941]; A-->17[17-Carl Delcomyn Hansen
f. 1942]; A-->18[18-Kurt Delcomyn Walther-Hansen
f. 1944]; A-->19[19-Henny Delcomyn Frydenlund født Hansen
f. 1948]; click 11 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_john"; click 12 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_jens"; click 13 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_helge"; click 14 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_anne-marie"; click 15 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_ketty"; click 16 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_age"; click 18 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kurt";

Slægtstavle John

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 11[11
John Delcomyn Hansen
f. 1926]-->A; 11a[11a
Elly Kristine Hansen
f. 1928]-->A; A-->111[111-Irene Delcomyn Hansen
f. 1949]; A-->112[112-Merete Delcomyn Hansen
f. 1950]; A-->113[113-Yvonne Delcomyn Hansen
f. 1952]; A-->114[114-Birgitte Delcomyn Hansen
f. 1956]; A-->115[115-Richard Delcomyn Hansen
f. 1958]; A-->116[116-Connie Delcomyn Hansen
f. 1961]; A-->117[117-Alice Delcomyn Hansen
f. 1965]; click 111 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_irene"; click 112 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_Merete"; click 113 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_Yvonne"; click 114 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_birgitte"; click 115 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_richard"; click 116 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_connie"; click 117 "doku.php?id=fam.delcomyn#slaegtstavle_kusine_alice";

Slægtstavle Jens

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 12[12
12-Jens Christian Delcomyn Hansen
f. 1927]-->A; 12a[12a
Elise Hansen født Holst
f. 1930]-->A; A-->121[121-Peter
f. 1954]; A-->122[122-Torsten
f. 1956]; A-->123[123-Anders
f. 1958]; A-->124[124-Morten
f. 1959]; A-->125[125-Henrik
f. 1961]; A-->126[126-Annette
f. 1962];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Helge

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 13[13
Helge Delcomyn Hansen
f. 1930]-->A; 13a[13a
Inge Hansen født Xxxx
f. 1933]-->A; A-->131[131-Arne
f. 1953]; A-->132[132-Erik
f. 1957]; A-->133[133-Niels
f. 1961];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Ane Marie

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 14[14
Ane Marie Delcomyn Holst født Hansen
f. 1934]-->A; 14a[14a
Børge Holst
f. 1931]-->A; A-->141[141 Christian Delcomyn Holst
f. 1971]; A-->142[142 Birgit Delcomyn Holst
f. 1973]; 141-->141x[1411 Johanne Delcomyn Holst
1412 Augusta Delcomyn Holst]; 142-->142y[1421 Emil Delcomyn ???
1422 Cecilie Delcomyn ???];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Ketty

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 15a[15a
Erik Cristensen
f. 1935]-->A; 15[15
Ketty Margrethe Delcomyn født Hansen
f. 1937]-->A & B; A-->151[151-Dan Delcomyn Christensen
f. 1958]; A-->152[152-Jette Delcomyn Christensen
f. 1959]; 151-->1511[1511 Signe Delcomyn Schantz Pickardt]; B((&)); 15b[15b
Kurt Jeppesen
f. 1923]-->B;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Aage

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 16[16
Aage Delcomyn Hansen
f. 1941]-->A; 16a[16a
Aase Hansen født Jacobsen
f. 1944]-->A;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kurt

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 18[18
Kurt Delcomyn Walter-Hansen født Hansen
f. 1944]-->A; 18a[18a
Patricia Walter-Hansen født Walter
f. 19xx]-->A; A-->181[181-Simon Delcomyn Walter-Hansen
f. 1978]; A-->182[182-Rebecca Delcomyn Olsson født Walter-Hansen
f. 1980]; 182-->182x[1821 Evenly Delcomyn Olsson
1822 Elinor Delcomyn Olsson]
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Henny

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 19a[19a
Erling ???
f. 19xx]-->A; 19[19
Henny Delcomyn Frydenlund født Hansen
f. 1948]-->A & B & C; B((&)); 19b[19b
Erik Xxx
f. 19xx]-->B; C((&)); 19c[19c
Xxx Frydenlund
f. 19xx -]-->C;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Irene

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 111[111
Irene Delcomyn Camara født Hansen
f. 19xx]-->A; 111a[111a
Hans-Jørgen gren-Hansen
f. 19xx]-->A; A-->1111[1111
Vibeke f. 1968]; A-->1112[1112
Pia f. 1971]; A-->1113[1113
Sebastian f. 1973];

Slægtstavle Kusine Merethe

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen. (ikke aktiv endnu)

graph LR; A((&)); 112[112
Merethe Delcomyn ??? Født Hansen
f. 19xx]-->A; 112a[112a
Bjarne Hansen
f. 1948]-->A; A-->1121[1121
Casper f. 1973]; A-->1122[1122
Jacob f. 1976]; 1121-->1121x[1121x Maia Delcomyn Torndrup-Jensen];
click 1121 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Yvonne

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 113[113
Yvonne Delcomyn Hansen
f. 19xx]-->A; 113a[113a
Per Xxxx
f. 19xx]-->A; A-->1131[Aske Delcomyn Xxxx
f. 19xx];
click 1131 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Birgitte

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; 114a[114a
partner børn med
f. 19xx]-->A; 114[114
Birgitte Delcomyn Andersen
f. 1956]-->A & B A((&)); A-->1141[1141-Jimmi Delcomyn
f. 1976]; A-->1142[1142-Maria Linea Delcomyn
f. 1983]; B((&)); 114b[144b
Mikael Andersen
f. 1956]-->B;
click 1141 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Richard

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 115[115
Richard Delcomyn Hansen
f. 1958]-->A; 115a[115a
hustru
f. 19xx]-->A; A-->1151[1151-Ann Sofie Delcomyn Hansen
f. 19xx];
click 1151 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Connie

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 116a[116a
Christian Dohn
1945 - 2021]-->A; 116[116
Connie Delcomyn Hansen
1961 -]-->A & B; B((&)); 116b[116b
Peter Kruckow
1952 -]-->B; A-->1161[1161 Cecilie Delcomyn Dohn
1987 -]; A-->1162[1162 Christine Delcomyn Dohn
1989 -]; A-->1163[1163 Christopher Delcomyn Dohn
1992 -];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Alice

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 117[117
Alice Delcomyn ???? Født Hansen
f. 1965]-->A; 117a[117a
partner børn med
f. 19xx]-->A; A-->9991[9991-barn 1
f. 19xx]; A-->9992[9992-barn 2
f. 19xx]; A-->9993[9993-barn 3
f. 19xx]; A-->9994[9994-barn 4
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Peter

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 121[121
Peter Delcomyn Hansen
f. 19xx]-->A; 121a[121a
Mogens ???
f. 19xx]-->A;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Torsten

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 122[122
Torsten Delcomyn Hansen
f. 19xx]-->A; 122a[122a
Hanne Hansen født XXX
f. 19xx]-->A; A-->1221[1221-barn 1
f. 19xx]; A-->1222[1222-barn 2
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Anders

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 123[123
Anders Delcomyn Hansen
f. 1958]-->A; 123a[123a
Hanne Hansen født ???
f. 19xx]-->A; A-->1231[1231 Lisbeth Delcomyn ??? Født Hansen
f. 19xx]; A-->1232[1232 Søren Delcomyn Hansen
f. 19xx]; A-->1233[1233 Kirsten Delcomyn ??? Født Hansen
f. 19xx]; A-->1234[1234 Birgitte Delcomyn Hansen
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Morten

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 124[124
Morten Delcomyn Hansen
f. 19xx]-->A; 124a[124a
Mona Hansen født ???
f. 19xx]-->A; A-->1241[1241-barn 1
f. 19xx]; A-->1242[1242-barn 2
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Henrik

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 125[125
Henrik Delcomyn Hansen
f. 19xx]-->A; 125a[125a
Gerda Hansen født ???
f. 19xx]-->A; A-->1251[1251-barn 1
f. 19xx]; A-->1252[1252-barn 2
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Annette

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 126[126
Annette Delcomyn ??? Født Hansen
f. 19xx]-->A; 126a[126a
John ???
f. 19xx]-->A; A-->1261[1261-barn 1
f. 19xx]; A-->1262[1262-barn 2
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Arne

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 131a[131a
Susanne Xxxx
f. 19xx]-->A; 131[131
Arne Delcomyn Hansen
f. 19xx]-->A & B; A-->1311[1311-barn 1
f. 19xx]; A-->1312[1312-barn 2
f. 19xx]; A-->1313[1313-barn 3
f. 19xx]; A-->1314[1314-barn 4
f. 19xx]; B((&)); 131b[131b
Susanne Yyyy
f. 19xx]-->B;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Niels

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 133a[133a
Lone Hansen født ???
f. 19xx]-->A; 133[133
Niels Delcomyn Hansen
f. 1961]-->A & B; A-->1331[1331-barn 1
f. 19xx]; A-->1332[1332-barn 2
f. 19xx]; A-->1333[1333-barn 3
f. 19xx]; B((&)) 133b[133b
Aaa
f. 19xx -]-->B;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Christian

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 141a[141a
partner børn med
f. 19xx]-->A; 141[141
Christian Delcomyn Holst
f. 19xx]-->A & B; A-->1411[1411 Johanne Delcomyn Holst
f. 19xx]; A-->1412[1412 Augusta Delcomyn Holst
f. 19xx]; B((&)); 141b[141b
Dorthe Xxxx født Yyyy
19xx -]-->B & C; C((&)); C-->141b1[141b1 barn 1
f. 19xx]; C-->141b2[141b2 barn 2
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Birgit

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 142[142
Birgit Delcomyn Holst
f. 19xx]-->A; 142a[142a
Stefan ???
f. 19xx]-->A; A-->1421[1421-Emil Delcomyn ???
f. 20xx]; A-->1422[1422-Cecilie Delcomyn ???
f. 20xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Dan

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 151[151
Dan Delcomyn Christensen
f. 1958]-->A; 151a[151a
Laila Pickardt
f. 1952]-->A; A-->1511[1511 Signe Delcomyn Schantz Pickardt
f. 1987]; 1511-->1511x[15111 Matheus Delcomyn Schantz Pickardt f.2016
15112 Jonathan Delcomyn Schantz Pickardt f.2018
15113 Hannah Delcomyn Schantz Pickardt f.2021]
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Jette

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 152[152
Jette Delcomyn Christensen
f. 1959]-->A; 152a[152a
Steen Erik Gammelby
f. 1958]-->A;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Fætter Simon

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 181[181
Simon Delcomyn Walter-Hansen
f. 19xx]-->A;
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle Kusine Rebecca

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 182[182
Rebecca Delcomyn Olsson født Walter-Hansen
f. 19xx]-->A; 182a[182a
Ari Olsson
f. 19xx]-->A; A-->1821[1821 Evenly Delcomyn Olsson
f. 20xx]; A-->1822[1822 Elinor Delcomyn Olsson
f. 20xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

Slægtstavle 999 (skabelon)

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((&)); 999[999
familie ane
f. 19xx]-->A; 999a[999a
partner børn med
f. 19xx]-->A; A-->9991[9991-barn 1
f. 19xx]; A-->9992[9992-barn 2
f. 19xx]; A-->9993[9993-barn 3
f. 19xx]; A-->9994[9994-barn 4
f. 19xx];
click 9991 „<indsæt link reference til side/afsnit>“

fam.delcomyn.txt · Sidst ændret: 2022/09/13 13:00 af pwadmin