Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


familien.nielsen

Efterslægten efter Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine Pedersen

Tidens levevilkår for Nielsens findes under:

Normer og omgangsformer i Danmark op til ca. 1850.

MÅLTIDERNE

TROLOVELSER

ALKOVER OG OMHÆNGSSENGE

Denne efterslægtstavle blev udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia, til den familie, der vandt ugebladet FEMINA' s konkurrence om Danmarks største familie, og den blev udgivet i maj 1958 . I perioden maj 1958 til marts 1977 indsamlede og udgav Christian Ostermann et supplement til efterslægtstavlen. Med de følgende sider er efterslægtstavlen, så vidt det har været muligt ført ajour pr. august 1985 af Jens Otto Olsen og Leif Meyer Olsen.

Aner for Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine Pedersen

Gårdejer Jens Nielsens aner : Anetavle for Maren Kirstine og Jens Nielsen og hustru Maren Kirstine Pedersen aner : Anetavle for Maren Kirstine og Jens Nielsen

Slægtstavle Jens og Maren Kirstine

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A[1 Jens Nielsen 1859 - 1940
&
1a Maren Kirstine Pedersen 1864 - 1959]; A-->11[11-Sørine Kirstine Nielsen
1884 - 1925]; A-->12[12-Niels Lauritz Nielsen
1886 - 1888]; A-->13[13-Laura Nielsine Nielsen
1888 - 1961]; A-->14[14-Karen Dorothea Nielsen
1890 - 1965]; A-->15[15-Johanne Kristiane Nielsen
1893 - 1974]; A-->16[16-Ester Marie Nielsen
1895 - 1943]; A-->17[17-Anna Augusta Nielsen
1897]; A-->18[18-Niels Christian Nielsen
1899 - 1981]; A-->19[19-Lars Nielsen
1901 - 1968]; A-->20[20-Mary Irene Nielsen
1904]; A-->21[21-Agnes Jensine Nielsen
1907 - 1984];

Slægtstavle Sørine

graph LR; 11[Sørine Kirstine Nielsen
1884 - 1925
&
Lars Olsen
1887 - 1947]; 11-->111[Anna Berta Olsen
1907 - 1974
&
Ole Niels Christensen]; 11-->112[Karen Marie Oline Olesen
1909 - 1966
&
Harly Svantemann Nielsen]; 11-->113[Jenny Kirstine Olsen
1911 - 1974
&
Carl Alfred Nielsen]; 11-->114[Karen Agnete Olsen
1919 - 20xx
&
Michael Schamaitat]; 11-->115[Ellen Margrethe Olsen
1922 - 2004
&
Henning Hansen]; 11-->116[Jens Otto Olsen
1924 - 2006
&
Ruth Meyer Clausen]; 111-->1111[Jens Peter Christensen
1932 - 2021
&
Else Merete Rasmussen]; 111-->1112[Niels Erik Christensen
1935 - 2019
&
Ketty Margrete D. Hansen]; 111-->1113[Svend Ove Christensen
1944
&
Lisa Merry Alfastsen]; 111-->1114[Hanne Kirstine Christensen
1947
&
Jens Haislund]; 1111-->11111[Claus Christensen f.1971
Lene Christensen f.1973]; 1112-->11121[Dan Delcomyn Christensen f.1958
Jette Delcomyn Christensen f.1959]; 1113-->11131[Berit Christensen f.1973]; 1114-->11141[Vibeke Haislund f.1973
Morten Haislund f.1976]; 112-->1121[Børge Alfred Nielsen
1933 -
&
]; 112-->1122[Vagn Kai Nielsen
1935 - 1971]; 112-->1123[Finn Harly Nielsen
1940]; 112-->1124[Else Marie Nielsen
1945]; 1121-->11211[Kristina Marie Nielsen f.1972
Alfred Vagn Nielsen f.1974]; 113-->1131[Ruth Anni Nielsen
1938]; 113-->1132[Inger Jane Nielsen
1943]; 113-->1133[Aase Gurli Nielsen
1949]; 1131-->11311[Peter Lykke Olsen f.1964
Jens Lykke Olsen f.1966
Lars Lykke Olsen f.1971]; 1132-->11321[Henrik Flemming Mathisen
Jane Connie Mathisen f.1970]; 1133-->11331[Dorthe Malene Bentzen f.1971
Anne-Mette H. Bentzen f.1973
Martin Anders Bentzen f.1978]; 114-->1141[Loni Kirsten Schamaitat
1945]; 114-->1142[Winnie Karin Schamaitat
1952]; 1141-->11411[Stephan Schamaitat Sørensen f.1976
Cecilia Schamaitat Sørensen f.1982]; 1142-->11421[Michelle Schamaitat Christensen f.1984]; 115-->1151[Kirsten Irene Hansen
1945]; 115-->1152[Lars Erik Hansen
1947]; 115-->1153[Søren Peter Hansen
1950]; 115-->1154[Birthe Vibeke Hansen
1954]; 1151-->11511[Kenneth B. Røst Juul f.1967
Christian D. Røst Juul f.1971]; 1152-->11521[Thomas Korsgaard f.1972
Trine Korsgaard f.1978]; 1153-->11531[Ralf J. Lodberg Hansen f.1975
Rune J. Lodberg Hansen f.1982]; 116-->1161[Leif Meyer Olsen
1946]; 116-->1162[Jens Meyer Olsen
1949]; 116-->1163[Lene Meyer Olsen
1953]; 1161-->11611[Niels Henrik Olsen f.1975
Jens Jakob Olsen f.1979]; 1162-->11621[Lars Meyer Olsen f.1973
Jesper Meyer Olsen f.1981]; 1163-->11631[Torben Meyer Rasmussen f.1979
Brian Meyer Rasmussen f.1981];

slaegtsled 11

Slægtstavle Laura

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((gift 19xx)); 13[13-
Laura Nielsine Nielsen
1888 - 1961]-->A; 13a[13a
husbond
18xx - 19xx]-->A; A-->131[barn 1
19xx - 19xx]; A-->132[barn 2
19xx - 19xx]; A-->133[barn 3
19xx - 19xx];

Slægtstavle Navn skabelon

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen.

graph LR; A((forlovet 19xx
gift 19xx
skilt 19xx
samlever 19xx)); 999[999-
Navn på slægt
19xx - 19xx]-->A; 999a[999a
Navn på ægtefælle
19xx - 19xx]-->A; A-->9991[barn 1
19xx - 19xx]; A-->9992[barn 2
19xx - 19xx]; A-->9993[barn 3
19xx - 19xx];

Er du efterkommer af Maren Kirstine og Jens
Kan du checke dine data her og med et login få adgang til at tilføje eller rette.
Del dine data og kom med i træet

password bliver sendt pr. mail

Vælg din gren af familien

Du acceptere at dine personlig data bliver delt mellem os i familien, samt en del vil være offentlig tilgængelig iflg. GDPR for slægtsforskning og alm. tilgængelelig person oplysninger.

T F P᠎ O Q
familien.nielsen.txt · Sidst ændret: 2022/08/27 16:48 af dan