Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


fam.delcomyn.nielsen

Familien efter Christian Anton Carl Nielsen og Ane Margrethe Petersen

Christian var uddannet forvalter og fodremester og Ane var uddannet mejerist og begge tjente på proprietærgården Lautrupgård i Ballerup og de flyttede senere til eget husmandssted i Kildebrønde, der var hjem for 7 børn.

Lautrupgård Lautrupgård ligger i Ballerup Kommune ca. 15 km vest for København og var oprindeligt en proprietærgård oprettet i slutningen af 1700-tallet. Landbrug med kornproduktion og malkekvæg var gårdens særkende i mere end 150 år.

Lautrupgård har haft flere ejere. Mælkeriet Enigheden havde den til forsøgsgård i en årrække. Herefter blev den solgt til fabrikant Knud Abildgård, (Løvens Kemiske Fabrik) der solgte den til Ballerup Kommune i 1965.

I bygningerne har Ballerup Kommune siden 1965 drevet undervisningsvirksomhed og forestået kulturelle aktiviteter af alskens slags for byens borgere. Blandt andre Lautrupgårdskolen og Seniorværkstederne benytter sig i dag af de mange lokaler og værksteder der er etableret i gårdens bygninger, ligesom også produktionshøjskole, ungdomsskole, musikskole og andre aftenskoler har til huse her.

Udendørsarealerne byder ud over grønne områder også på køreanlæg til cykel- og knallertundervisning samt motorcrossbane, og i parken såvel som i den store lade er der idrætsfaciliteter.

Mellemnavnet Delcomyn stammer fra Christians mor Kristine Delcomyn Pedersen født 23/3 1838.

Er du en del af familien kan du få adgang til vores fælles nutidige historie på denne hjemmeside.

Er du efterkommer af Christian og Ane fra Kildebrønde

Foto af Familiemedlemmerne på gårdspladsen i Kildebrønde ca. 1907 fra venstre Jacob, xxxx, Martha, Tekla, Carla, Ane, Christian, xxxx, xxxx. X'erne er Anna, Karen eller Marie, da ingen kan se hvem der er hvem.

Slægtstavle Husmand Christian Anton Carl Nielsen og Ane Margrethe Petersen

Klik på navne for at komme videre i slægtstavlen(ikke aktivt endnu).

graph LR; A((&)); 1[1
Christian Anton Carl Nielsen
f. 1867]-->A; 2[2
Ane Margrethe Nielsen født Petersen
f. 1864]-->A; A-->11[11 Anna Mette Kristine Nielsen
f. 1891]; A-->12[12 Karen Nelly Delcomyn Nielsen
f. 1892]; A-->13[13 Ellen Marie Delcomyn Nielsen
f. 1893]; A-->14[14 Tekla Delcomyn Nielsen
f. 1896]; A-->15[15 Jacob Peter Christian Nielsen
f. 1898]; A-->16[16 Martha Delcomyn Nielsen
f. 1900]; A-->17[17 Carla Frederikke Delcomyn Nielsen
f. 1905]; 11-->111[111 Lynge xxx f. xxx
112 Ebbe xxx f. xxx
113 Edith xxx f. xxx]; 12-->121[121 Vera Karen Margrethe Delcomyn Nielsen f. 1932]; 17-->171[171 John D. Hansen f. 1926
172 Jens D. Hansen f. 1927
173 Helge D. Hansen f. 1930
174 Ane Marie D. Holst f. 1934
175 Ketty Delcomyn f. 1937
176 Åge D. Hansen f. 1941
177 Carl D. Hansen f. 1942
178 Kurt D. Walter-Hansen f. 1944
179 Henny D. Frydenlund f. 1948]; click 11 "doku.php?id="; click 12 "doku.php?id="; click 13 "doku.php?id="; click 14 "doku.php?id="; click 15 "doku.php?id="; click 16 "doku.php?id="; click 17 "doku.php?id=";

Er du efterkommer af Christian og Ane fra Kildebrønde

Del dine data og kom med i træet

Du modtager et password pr. mail.

vælg din gren af familien

Du acceptere at dine personlig data bliver delt mellem os i familien, samt en del vil være offentlig tilgængelig iflg. GDPR for slægtsforskning og alm. tilgængelelig person oplysninger.

V B R V F
fam.delcomyn.nielsen.txt · Sidst ændret: 2023/03/05 17:12 af pwadmin